Vliegprocedures

VLIEGPROCEDURES EHHO – HOOGEVEEN

OPENINGSTIJDEN VLIEGVELD
Voor het Vliegveld Hoogeveen gelden de volgende openingstijden :
– van 1 april t/m 30 september van 09.30 LT tot 19.00 LT
– van 1 oktober t/m 31 maart van 10.00 LT tot 19.00 LT echter altijd binnen UDP

BAANRICHTING
09 / 27

BRANDSTOFFEN
Op het Vliegveld Hoogeveen zijn de volgende brandstoffen verkrijgbaar :
– AvGAS
– MOGAS
– Jet A1
Getankte brandstof dient direct aan de pomp via de betaalzuil te worden afgerekend met tankpas of pinpas.

PROCEDURES EN REGELS VOOR VFR-VLUCHTEN
Voor VFR-circuitgebieden en -verkeerscircuits zie AD 2.EHHO-VAC.
1.  De minimum naderingshoogte is 1040 ft AMSL (1000 ft AAL).
2.  De circuithoogte is 740 ft AMSL (700 ft AAL).
3. Het zichtverkeerscircuit moet worden uitgevoerd binnen de horizontale begrenzing van het circuitgebied.
4. Invoegen en verlaten van het circuit dient te geschieden in overeenstemming met de regels voor het standaard circuit (zie ENR 1.2 paragraaf 8).
5. Het circuitgebied mag niet worden overvlogen op een hoogte beneden 1040 ft AMSL (1000 ft AAL).
6.  Bebouwde kommen moeten zoveel mogelijk worden gemeden.

WAARSCHUWINGEN EN AANVULLENDE INFORMATIE
1. Zweefvliegen kan dagelijks plaatsvinden. Gedurende de openstellingsuren van het luchtvaartterrein zijn lierstarts verboden.
2. De zweefvliegactiviteiten zullen alleen op het zuidelijke deel van het luchtvaartterrein plaatsvinden.
3. Witte merkbakens scheiden de landingsgebieden voor motorvliegtuigen en zweefvliegtuigen.
4.  Parachutespringen kan plaatsvinden zoals vermeld in ENR 5.5 en/of zoals per NOTAM bekend is gemaakt.
5.  Voor details van het militaire laagvlieggebied GLV II zie ENR 5.2.
6.  Grasmaaien kan op onregelmatige tijden plaatsvinden.